fujitsu-vrf-klima-sistemleri-logo  

Fujitsu VRF Sistemler ile Klima Santrali arasındaki bağlantı

Uzun yıllar boyunca DX bataryalı sistemler uygulamacı tarafından sorunlu olarak tanımlanan, uygulanması risk olarak zihinlere kazınmış sistemlerdir. Ancak teknolojinin getirdiği birçok avantaj ile bu sistemler artık öcü olmaktan çıkmış, şirin yüzü ile gülümsemektedir. Günümüz teknolojisinde üretilen ve Değişken Debili Soğutucu Akışkanlı Klima Sistemler olarak tanınan, kısaca bildiğimiz VRF sistemleri, bu tarz uygulamalar için olumlu sonuçlar aldığımız sistemlerdir. Ülkemiz yatırımcıları artık bilinçli. Ne istediğini bilen, enerjinin ne kadar pahalı olduğunun farkında ve işletme maliyetlerinin önemli olduğunu iyi biliyor. Orjin marka olarak bildiğimiz Japon Teknolojisi ile üretilen FUJİTSU VRF sistemleri enerji verimlilik oranlarını (C.O.P) 4’ün üzerine çıkartmış ve bu katsayıyı arttırmak için ARGE çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Bu sistemlerin ülkemizde ilk uygulanmaya başlanmasının ardından 15 yılı aşkın bir süre geçmiş ve artık projecilerimizin konfor iklimlendirmesi konusunda vazgeçilmez unsuru olmuştur. Konfor iklimlendirmesinde yaşanan bu devrim niteliğindeki gelişmeleri endüstriyel uygulamalara da yansıtmak ihtiyacı doğmuştur. Dünya sektörel piyasasında daha önce denemeleri yapılan ve olumlu sonuçlar alınan bu sistemlerin hizmet alanları artık konfor ile birlikte endüstriyel uygulamaları da kapsamaya başlamıştır.

Fujitsu VRF Sistemler ile gelen mükemmel kontrol

FUJİTSU VRF sistemler, soğutucu akışkanın basınçlarını kontrol ederken kullandıkları değişken kapasiteli kompresörler (İnverter Teknolojisi) ve fanlar ile optimum bir kontrol sağlamaktadır. Bu kontrol sayesinde kısmı yüklere hızlı cevap verebilme yeteneğine sahiptirler. Bu yetenekleri ise uygulamanın sadece konfor iklimlendirmeye değil, endüstriyel uygulamalara da cevap olabilmesi adına önemli bir faktördür. Bir Klima Santrali ile DX batarya uygulamasında belirli kriterlere bağlı kalındığında sistemin stabil olabilmesinin mümkün olduğu, yapılan test çalışmaları ile görülmüştür.

Peki, neden bu sistemler ÖCÜ olarak bilinir ?

Geçmişte bu sistemlerin uygulamacı ya da yatırımcı tarafından “sorunlu sistemler” olarak bilinmesinin ana nedenlerinden en önemlisi bilinçsiz uygulamalardı. Sorunun temelinde, standart klima santralleri (DX uygulama için tasarımı geliştirilmemiş) ile DX Batarya uygulamasında varılamayacak mükemmel sonuçların hedeflenmesidir. Bu uygulama her ne çalışma yapılırsa yapılsın sorunsuz ve sürekli çalışmayı sağlayamaz. Bu sebepten ötürü bu sistemlere olan genel bakış çok sıcak değildir. Sistemin ana yapısı gereği, teknik üretici ve uygulamacı personelin öncelikli temel soğutmayı ve VRF sistemlerin çalışma senaryolarını iyi bilmesi gerekir. Burada santral üreticisi firmaya da ağır yükler düşüyor. Tasarım aşamasında bu teknik personeli iyi anlayıp, analizlerini doğru yapıp, ürettiği ürünün gerçek amacına uygun olması yönünde çaba sarf etmeli. Yapılan en büyük hatalardan biri de, x marka santral ile y marka VRV/VRF ürününü birleştirme yoluna gitmek ve z marka otomasyon firmasını kullanarak sistemin tümleşik ve senkron çalışma talebinde bulunulmasıdır. Her şeyden önce bu sistemin bit paket olması gerektiğini unutmamak gerekir. Bu anlayışın korunduğu her türlü imalatta sorunsuz çalışma ve müşteri memnuniyeti sağlanmış olacaktır.

Sistemin ana yapısı

Sistemi basitçe anlatmak gerekirse; Bir klima santraline direkt genleşmeli bir soğutucu (ısıtıcı) batarya adapte edilmekte ve bu batarya ya ihtiyaç kadar FUJİTSU VRF dış ünitesi bağlanmaktadır. Ayrıca bu tarz uygulamalarda soğutucu (ısıtıcı) batarya üzerinden geçen hava hızları ve bataryanın yapısı da çok önemlidir. Standart klima santrallerinde kullanılan kayış-kasnak tahrikli fanlar bu sistemler için uygun değildir. Bu sistemlerde standart olarak motor şaftına direkt akuple PLUG-IN tip fanlar kullanılmalıdır. Bu noktadan da yola çıkarak diyebiliriz ki, mevcut klima santrallerini DX batarya uygulamasına çevirmek ve sistemi revize etmek mümkün olmayabilir. Mümkün olan sistemlerde ise revize maliyetleri yüksek olduğundan sistemin yenilenmesi tarafımızca tavsiye edilmektedir.

Sonuç

FUJİTSU VRF sistemler ile endüstriyel ve konfor uygulamaların Klima Santralleri bir birilerine adapte edilebilir.
Bu yöntem ile;

 • Karışım Havalı Klima Santralleri
 • Dönüş Havası ile Kapalı Devre Çalışan Klima Santralleri
 • %100 Taze Hava Klima Santralleri (Üfleme Havası Kontrollü Taze Hava İhtiyacı)
 • %100 Taze Hava Klima Santralleri (Hijyenik-proses)
 • Kapalı Kontrol Klima Santralleri
 • Isı Geri Kazanımlı Klima Santralleri
 • Freecooling ve Freeheating
 • Entalpi Kontrol
 • Nemlendirme
 • Heat Recovery VRV/VRF Cihazlar ile Nem Alma
 • Sabit Basınç ve Sabit Hava Debisi Uygulamaları
 • Temiz Oda Uygulamaları v.b. uygulamalar bu sistem entegrasyonu ile mümkün olmaktadır.
 • Bu uygulamaların sağlıklı bir şekilde işletmeye alınması, hem ülke ekonomisi için hem de gelecek nesillerin enerjiye olan ihtiyaçlarını azaltmak için Klima santrali ile ısıtma-soğutma ve havalandırma sektöründe gelinen son nokta olarak kabul edilebilir.

  facebook-icon
  twitter-icon